Isrutis-Insterburg-Chernyakhovsk (Mazoji Lietuva). (Notgeld). (SET-5 banknotes) 1920. UNC

Aprašymas

3. 2,5. 1,5 mark.

70. 30 pfenning.

Isrutis-Insterburg-Chernyakhovsk (Mazoji Lietuva). (Notgeld). (SET-5 banknotes) 1920. UNC

35,00 

Liko 1

0